Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

YAGI ANTENNA FOR 12 M.Ga: 8,13 dBi   -   Gh: 5,98 dBd   -   F/B: -640,40   -   SWR: 1.0   -   Ohm: 50.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου