Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Τυποποίηση και Πιστοποίηση


«Τυποποίηση» και «Πιστοποίηση» στον τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 
Η τυποποίηση και πιστοποίηση του εξοπλισμού και των υποδομών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ένας εκτεταμένος τεχνικός τομέας που στοχεύει στην εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας συσκευών και συστημάτων εντός των προκαθορισμένων από τις αρμόδιες αρχές τεχνικών προδιαγραφών.
 
Η τυποποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (άνοιγμα νέων αγορών, δημιουργία αναπτυσσόμενων οικονομιών κ.λ.π.). Παρέχει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο  επιλογής μεταξύ πολλών προμηθευτών (για τερματικό εξοπλισμό, την υποδομή και τον δικτυακό εξοπλισμό) μέσω τυποποιημένων διεπαφών και έτσι συμβάλλει στη μείωση του κόστους, στη διαλειτουργικότητα των δικτύων και των υπηρεσιών κ.λ.π. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε ένα πλήθος «παικτών» (επιχειρήσεις, προμηθευτές υλικού, παρόχους υπηρεσιών) να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αγοράς επ’ ωφελεία του καταναλωτή.
 
Στην Τυποποίηση, είναι ουσιώδες να ακολουθούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως διαφάνεια, ειλικρίνεια, αμεροληψία, συνέχεια, πρόσβαση στα πρότυπα, υπευθυνότητα και συνέπεια αλλά και εγγύηση για την ύπαρξη πολλαπλών επιλογών.
 
Ειδικότερα η τυποποίηση και η πιστοποίηση του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (όπως πρέπει να εφαρμόζονται από τους κατασκευαστές ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους), σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διέπεται κυρίως από την Οδηγία 99/5/ΕΚ(RTTE).
 
Η εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και προδιαγραφών του εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συσκευών στην Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.
 
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ελπίζει ότι οι πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου του, θα διευκολύνουν την κατανόηση και συνεπώς την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει την «Τυποποίηση» και «Πιστοποίηση» εξοπλισμού και συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 
Βρείτε παρακάτω πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, τους ελέγχους της αγοράς, τα τεχνικά πρότυπα κλπ:
 


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Οδηγία 99/5/ΕΚ

 http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=261&id=&tid=261