Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013


145,425 out - 433,025 in  T:97,4
145,425 out - 433,050 in T:97,4
438,775  T:97,4 - SIMPLEX
7,175 - NET ΣΥ.Ρ.ΗΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου